Algemene Ledenvergadering op 22 april

Algemene Ledenvergadering op 22 april

Het bestuur van PSV gymnastiek nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 april 2015. De aanvangstijd is 20:30 uur.
De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van Het Bellefort, Iepenlaan 40,
5616 NS Eindhoven.

Agenda:

  1. Vaststellen agenda
  2. Goedkeuren verslag ALV 29 mei 2014*
  3. Behandeling algemeen en financieel jaarverslag 2014*
  4. Kascontrole
  5. Behandeling en vaststelling begroting 2014
  6. Vitaliteit PSV Gymnastiek i.s.m. Sportformule, gericht op het voortbestaan van de vereniging
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

* Deze stukken zullen bij de vergadering ter inzage aanwezig zijn. Vooraf kunt u de stukken opvragen bij het secretariaat via het telefoonnummer 040-2570470 of via de mail.
Tot ziens bij de Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur van PSV Gymnastiek,

Marion Martens
Marieke van Leuken
Gudule Martens
Inge Verlinden

Reageren is niet mogelijk.