Archief van
Auteur: Mariska Hermes

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Geachte leden,

Het bestuur van PSV gymnastiek nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zondag
25 maart 2018. De aanvangstijd is 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur, waarbij de kinderen zich onder begeleiding van onze assistenten kunnen vermaken in de turnhal van de Vijfkamp.
De vergadering vindt plaats in Sporthal De Vijfkamp, Vijfkamplaan 5 te Eindhoven.

Agenda:
• Vaststellen agenda
• Goedkeuren verslag ALV 13 april 2017*
• Algemeen jaarverslag 2017*
• Financieel jaarverslag 2017* en begroting 2018
• Kascontrole 2017 en benoeming kascommissie 2018
• Bestuurswisseling

 •  Huidige bestuursleden
  • Voorzitter: Janneke Verhagen is reeds afgetreden
  • Penningmeester: Rianne van de Vorst
  • Secretaris: Patty Vreven (tevens herkiesbaar als voorzitter)
  • Algemeen bestuurslid: (ledenadminsitratie en website): Mariska Hermes
 • Aantredend bestuurslid
  • Algemeen bestuurslid: Marcia de Zeeuw

• Contributieverhoging
• Rondvraag
• Thema: Meebouwen aan PSV Gymnastiek!
• Sluiting

* Deze stukken zullen bij de vergadering ter inzage aanwezig zijn. Vooraf (maar vanaf 10 maart 2018) kunt u de stukken opvragen bij het secretariaat.

Tot ziens bij de Algemene Ledenvergadering,

Het bestuur van PSV gymnastiek
Rianne van de Vorst, Patty Vreven, Mariska Hermes

Kamp 2018

Kamp 2018

 

Schrijf je nu in

Beste leden van PSV Gymnastiek,

Vorig jaar zijn we voor de eerste keer met een groep van 65 kinderen op kamp geweest. Dit was een groot succes daarom gaan we dit jaar weer.

Wanneer: zaterdag 21 april vanaf 10:00 uur tot zondag 22 april 16:00 uur.

Locatie: Ferme de Jean, Het Heike 31, 5591 TH in Heeze.

Kosten: €40,00 p.p.

Heb je zin in een gezellig weekend met je clubgenoten, meld je dan aan voor het PSV kamp 2018! Dit doe je door op onderstaande link te klikken en het inschrijfformulier in te vullen. Aanmelden kan t/m zondag 4 februari.

We hebben minimaal 50 aanmeldingen nodig om het kamp door te kunnen laten gaan.

Schrijf je nu in

In de week van 26 februari ontvangt u gedetailleerde informatie over het kamp.

Om het kamp een succes te maken zijn wij op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Geef je op middels het inschrijfformulier.

Tot ziens namens de kamp organisatie!

 

HEB JIJ ONZE TURNSTER OOK GEZIEN?

HEB JIJ ONZE TURNSTER OOK GEZIEN?

 

Voor het vijfde jaar stond onze turnster van PSV Gymnastiek in de Lichtjesroute.
Dit is heel bijzonder. Heb jij haar gezien?
Ter gelegenheid van ons 100 jarige bestaan op 31 augustus 2013 laten maken.
Het team van de Lichtjesroute heeft er een mooie turnster kunnen creëren.

Ze mag voor 5 jaar in de lichtjes route blijven staan.

Dus dit was het laatste jaar…….tenzij we haar contract verlengen.

Graag zouden wij onze leden haar de volgende jaren ook weer willen laten ontdekken.
Daar is een bijdrage voor nodig zodat de vrijwilligers van de Lichtjesroute het materiaal kunnen vervangen,
en onze turnster weer vijf jaar kunnen laten schitteren na het ophangen.

Wie helpt ons?

Calimeroles in de Tuinstraat

Calimeroles in de Tuinstraat

Zaterdag 15 juli was alweer de laatste les voor de zomervakantie in de Tuinstraat.
Als seizoensafsluiting waren er voor de jeugdleden op zondag 18 juni natuurlijk de clubkampioenschappen.

Door de ouder kindgym en de kleutergroep van de Tuinstraat werd het seizoen op zaterdag 8 juli afgesloten met een diploma.

Dit jaar een extra speciaal diploma. De peuters en kleuters gingen de strijd aan met ouders, grootouders, broers en zussen.

Wie denken jullie dat het beste kon turnen?

De juffen, meester en assistenten waren in ieder geval op iedereen even trots!